ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
16-12-2564 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๕
  ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความปลอดภัย.pdf
16-12-2564 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง สาขาบางพลี สาขาบางเสาธง ประจำปี 2565
16-12-2564 ประกาศผู้ชนะเช่าอาคารเป็นที่เก็บเอกสารของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
16-12-2564 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
16-12-2564 ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
16-12-2564 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์บำรุงรักษาลิฟต์
16-12-2564 ประกาศผู้ชนะเช่าอาคารเป็นที่เก็บเอกสารประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง
20-11-2564 จ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง สาขาบางพลี และสาขาบางเสาธง
20-11-2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อมและต้นไม้ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางเสาธง
20-11-2564 เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อเป็นที่เก็บเอกสารของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
29-06-2564 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
  จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์.pdf
09-03-2564 ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี 2564
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี 2564 จำนวน 14 รายการ.pdf