ข่าว : รมว.สุชาติ ลุยสงขลา เปิดประชุมวิชาการประกันสังคม เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน ฟื้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว ภาคใต้

24 พฤศจิกายน 2565

รมว.สุชาติ ลุยสงขลา เปิดประชุมวิชาการประกันสังคม

เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน ฟื้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว ภาคใต้

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ประจำปี 2565 (ภาคใต้) Modernizing SSO 2022 : ก้าวสู่ระบบประกันสังคมที่ทันสมัย พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนา และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน” โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์สปา สงขลา จังหวัดสงขลา

นายสุชาติ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความสำคัญของงานประกันสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนางานประกันสังคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสำนักงานประกันสังคมสามารถนำไปใช้ขยายผลได้ในอนาคต โดยรัฐบาลภายใต้การนำของ ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็ว ภายหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ โครงการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตน โครงการ Factory Sandbox โครงการ ม.33 เรารักกัน โครงการเยียวยานายจ้าง และผู้ประกันตนในพื้นที่เข้มงวดสูงสุด โครงการเยียวยาผู้ประกันตนกิจการสถานบันเทิง ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายลง รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา และจังหวัดฝั่งอันดามัน ซึ่งขณะนี้ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการร้านค้า ร้านอาหาร และที่พัก ได้กลับมาคึกคักฟื้นตัวอีกครั้ง ส่งผลดีให้พื้นที่เศรษฐกิจทางภาคใต้ดีขึ้น ในวันนี้ ผมได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ปี 2565 เป็นครั้งที่ 2 (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา ผมมีความเชื่อมั่นว่าการประชุมวิชาการประกันสังคม ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้และต่อๆ ไปอีกที่จะจัดขึ้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี และภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่ดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน รวมทั้งสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตนให้มีความยั่งยืน ประกอบกับการพัฒนาบริการของหน่วยงานภาครัฐสมัยใหม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกันตน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน เกือบ 500 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม คณะกรรมการประกันสังคม ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนา เรื่อง บทบาทกระทรวงแรงงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานให้มั่นคง โดยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน การเสวนาเรื่อง Modernizing SSO 2022 ก้าวสู่ระบบประกันสังคมที่ทันสมัย โดยผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนจากฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง การจัดนิทรรศการทางวิชาการ เช่น การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือโควิด-19 ที่ผ่านมา พร้อมแนวทางที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต และข้อมูลเกี่ยวกับความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อผู้ใช้แรงงานในทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการบริการในทุกๆ จังหวัดต่อไปอีกด้วย

-------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร.1506 www.sso.go.th