ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประกันสังคม 2
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2566
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปี 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประกันสังคม 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา และสาขาบางละมุง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สำนักงานประกันสังคม เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33
สำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับผู้ประกันตน ม.33
สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบให้กับนายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 และผู้ประกันตนม.39
ขยายเวลาลงทะเบียนความต้องการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ประกันตน ม.33
ช่องทางการติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี