ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม
สปส.ชลบุรี ร่วม “ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2566” ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
สปส.ชลบุรี ร่วมคณะฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานฝึกอบรม ณ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (คูโบต้าฟาร์ม) ณ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประกาศ รับสมัครบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประกันสังคม 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประกันสังคม 2
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2566
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปี 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประกันสังคม 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา และสาขาบางละมุง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สำนักงานประกันสังคม เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33
 1 2 >