ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ช่องทางการติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สำนักงานประกันสังคม เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33
สำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับผู้ประกันตน ม.33
สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบให้กับนายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 และผู้ประกันตนม.39
ขยายเวลาลงทะเบียนความต้องการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ประกันตน ม.33