ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง
ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Self Service)
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครสถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนสำหรับสถานพยาบาลที่เป็นรถทันตกรรม
ข่าว : พิพัฒน์ รมว. แรงงาน แจงความคืบหน้าการดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม
ข่าว : รมว. พิพัฒน์ ลุยต่อเนื่อง ลงพื้นที่มอบสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนทุพพลภาพ จ.กระบี่
ข่าว : รมว. พิพัฒน์ ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เน้นสวัสดิการแรงงานอิสระ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ข่าว : เลขาธิการ สปส. บุญสงค์ เปิดโครงการ อบรมสถานพยาบาลในความตกลงกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2566
ข่าว : นายจ้าง ผู้ประกันตน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ได้แล้ววันนี้
ข่าว : “พิพัฒน์” รมว.แรงงาน มอบสิทธิประโยชน์ให้ทายาทผู้ประกันตนเสียชีวิต จากเหตุสู้รบในอิสราเอล ที่ จ.น่าน
ข่าว : ประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
ข่าว : พิพัฒน์ รมว. แรงงาน เผยยอด นายจ้าง ผู้ประกันตน ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ครั้งแรก กว่า 9.49 แสนราย
ข่าว : ด่วน นายจ้าง ผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม วันสุดท้าย 10 พ.ย. 66
ข่าว : เตรียมตัวเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม โค้งสุดท้ายลงทะเบียนภายใน 10 พ.ย.
ข่าว : รมว.พิพัฒน์ ชูสิทธิประโยชน์มาตรา 40 นำร่อง กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม - ประมง และกลุ่มแรงงานคนรุ่นใหม่ จ.สงขลา
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
ข่าว : ด่วน เชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนรักษาสิทธิ รีบลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างผู้แทนผู้ประกันตน อย่าห่วงข้อมูลรั่วไหล
ลงทะเบียน (ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566) ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
เชิญชวนตอบ แบบสอบถาม Online ผู้รับบริการ สำนักงานประกันสังคม โครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2566
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2566 ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
 1 2 3 >  Last ›