หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมมาธิการ การแรงงาน วุฒิสภา และคณะ

11 มิถุนายน 2563

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา และคณะ ในการหารือเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมต้อนรับ ณ ห้อง ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
       ต่อจากนั้น คณะฯ เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ว่างงาน จากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19 และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ (โควิด-19) ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ดินแดง กรุงเทพฯ