หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหาร กระทรวงแรงงาน ร่วมหารือกับประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นประจำ ประเทศไทย (Jetro Bangkok)

10 มิถุนายน 2563

     หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมหารือกับประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (Jetro Bangkok) เพื่อรายงานผลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด - ๑๙ และนำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับแรงงานชาวญี่ปุ่นที่จะเดินทางมาทำงานในประเทศไทยในอนาคต พร้อมหารือมาตรการเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการระบาดของโควิด - ๑๙ เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563  ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร