หารือติดตามความ คืบหน้าการจัดงาน “JOB EXPO THAILAND 2020” คิกออฟ Healthy Thailand วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อผู้ประกันตนวัย 50 ปี

18 กันยายน 2563

       นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หารือติดตามความ
คืบหน้าการจัดงาน “JOB EXPO THAILAND 2020” คิกออฟ Healthy Thailand 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อผู้ประกันตนวัย 50 ปี
และคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อ COVID - 19 โดยมีผู้แทนโรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 และ
โรงพยาบาลวิภาราม เข้าร่วม เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจีรศักดิ์ 
สุคนธชาติ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม