คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ ในคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 9/2563

26 สิงหาคม 2563

    เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ ในคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 9/2563 โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ชั้น 4 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม เพื่อพิจารณาการรักษาพยาบาล ทั้งหมด 7 ราย