รับสมัครบุคลากร

 รายการ
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
รายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่ ระเบียบปฏิบัติและเกณฑ์การตัดสิน เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจฯ
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ