สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
05-09-2566 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2566
18-05-2566 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคมถึงเมษายน 2566
05-01-2566 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565
02-12-2565 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565
03-11-2565 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565
03-10-2565 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565
03-09-2565 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565
03-08-2565 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565
04-07-2565 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565
03-06-2565 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565
03-05-2565 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565
04-04-2565 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565
03-03-2565 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565
03-02-2565 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565
04-01-2565 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564
06-12-2564 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564