ภาพประชาสัมพันธ์

​วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมและนักศึกษาโครงการ U2T ดำเนินงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(SDU) รณรงค์และประชาสัมพั
​วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมและนักศึกษาโครงการ U2T ดำเนินงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(SDU) รณรงค์และประชาสัม
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมและนักศึกษาโครงการ U2T ดำเนินงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(SDU) รณรงค์และประชาสัมพ
​วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมดำเนินงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(SDU) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนมาตรา 4
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมดำเนินงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(SDU) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนมาตรา 40
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมและนักศึกษาโครงการ U2T ดำเนินงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(SDU) รณรงค์และประชาสัมพัน
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.30 น. นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
​วันที่ 25-26 ตุลาคม ๒๕๖๔ นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายนฤพล พรายวัน นักวิชาการประกันสังคม4 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบการ
upload by stb
วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สปข.3 ในช่วง “ข่าวคุยสบาย ได้ประเด็น”
Upload by chalarmpol
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาว นฎกร เชิดชูไพล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดอบรม e-payment รุ่นที่ 3
upload by stb
Upload by chalarmpol
Upload by chalarmpol
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นาย บุญญฤทธิ์ ใจอุ่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการฯเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ ม.๓ (ภาคบังคับ) ผ่านระบบวีดีทั
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการ SDU
​วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการ SDU
 1 2 3 >  Last ›