ภาพประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565
Upload by chalarmpol
upload_raphatphorn
Upload by chalarmpol
ีupload ภูรเดช
upload_raphatphorn
upload_raphatphorn
upload_raphatphorn
upload_raphatphorn
upload_raphatphorn
upload_raphatphorn
upload_raphatphorn
upload_raphatphorn
​วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมและนักศึกษาโครงการ U2T ดำเนินงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(SDU) รณรงค์และประชาสัมพั
​วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมและนักศึกษาโครงการ U2T ดำเนินงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(SDU) รณรงค์และประชาสัม
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมและนักศึกษาโครงการ U2T ดำเนินงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(SDU) รณรงค์และประชาสัมพ
​วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมดำเนินงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(SDU) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนมาตรา 4
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมดำเนินงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(SDU) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนมาตรา 40
 1 2 3 >  Last ›