ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
08-03-2564 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมบำรุงรักษาตามระยะทาง และสลับยางรถยนต์ นข 3626 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-03-2564 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษาประจำปี 2564 รุ่นที่ 1 สาขาสอยดาว
02-03-2564 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564
02-03-2564 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว ประจำปี 2564
01-03-2564 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-02-2564 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-02-2564 ซื้อวัสดุเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ประจำศูนย์ประสานงานทบทวนสิิทธิ ม33เรารักกัน
22-02-2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-02-2564 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-02-2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
‹ First  < 7 8 9