ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
05-05-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รุ่นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-05-2565 จ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้า ห้องส่วนงานสมทบและการตรวจสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-05-2565 จ้างทำตรายาง ของ สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-04-2565 ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานประกันสังคมประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-04-2565 ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานประกันสังคมประจำปี พ.ศ. 2565 ของ สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-04-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการการจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคมจันทบุรี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-04-2565 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศของ สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-04-2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-03-2565 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-03-2565 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-03-2565 จ้างสลับยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 3756 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-03-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว รุ่น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-03-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-03-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-03-2565 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-03-2565 ซื้อชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-03-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ สปจ.จันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›