ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
20-07-2565 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมสลับยาง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3629 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-06-2565 ซื้อกล่องกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-06-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-06-2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-06-2565 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมฯ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างฯ (e-payment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-06-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างฯ (e-payment) ปี 2565
06-06-2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-06-2565 จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-06-2565 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ นข 3626 จบ สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-06-2565 จ้างเปลี่ยนกระจกรถยนต์ กน 3756 จบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-05-2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ สปจ.จันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-05-2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ สปจ.จันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2565 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมฯ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างฯ (e-payment) สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างฯ (e-payment) สาขาสอยดาว
23-05-2565 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-05-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รุ่นที่ 4 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-05-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี พ.ศ. 2565 ของ สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-05-2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ม.ค. 65-มี.ค.65)
10-05-2565 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Taskalfa รุ่น 3212i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-05-2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 >  Last ›