ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
02-05-2566 จ้างเปลี่ยนสายพานรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข3626 จันทบุรี ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  จ้างเปลี่ยนสายพานรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข3626 จันทบุรี.pdf
04-04-2566 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-03-2566 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-03-2566 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการการจัดการความรู้้ สปส. ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-03-2566 จัดซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานประกันสังคมฯ
07-03-2566 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-03-2566 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-03-2566 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-02-2566 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-02-2566 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมบำรุงรักษาตามระยะทางและสลับยางรถยนต์ นข 4250 จบ
23-02-2566 ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน กน 3756 จบ
16-02-2566 จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-02-2566 จ้างทำตรายาง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  จ้างทำตรายาง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
07-02-2566 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-02-2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-01-2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-01-2566 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 60 - 70 ปี ตามโครงการส่งสเริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับ สปส.ฯ
21-12-2565 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 >  Last ›