ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
22-11-2564 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-11-2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ สปจ.จันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-11-2564 จ้างทำป้ายสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-11-2564 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษาตามระยะทาง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 162 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-11-2564 จ้างซ่อมปั้มน้ำ สปจ.จันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-11-2564 ซื้อกล่องกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-10-2564 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-10-2564 จ้างทำป้ายไวนิลสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  จ้างทำป้ายไวนิลสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
07-10-2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-09-2564 ซื้อใบปัดน้ำฝนคู่หน้า รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 4250 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2564 ซื้อกล่องกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-09-2564 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-09-2564 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษาตามระยะทาง นข 3626 จบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-09-2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ สปส. สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-09-2564 จ้างสลับยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ฯ นข 3626 ของ สปส. สาขาสอยดาว
16-09-2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ สปจ.จันทบุรี สาขาสอยดาว
15-09-2564 ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานประกันสังคม ของ สปส. สาขาสอยดาว
15-09-2564 ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน นข 3626 จบ สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-09-2564 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ นข 3626 ของ สปส. สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-09-2564 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›