ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
11-05-2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ม.ค. 65-มี.ค.65)
18-03-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว รุ่น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-03-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-03-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-03-2565 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-03-2565 ซื้อชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-03-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ สปจ.จันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-02-2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-02-2565 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-02-2565 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-02-2565 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมบำรุงรักษาตามระยะทาง พร้อมเปลี่ยนผ้าเบรคฯ นข 3626 จบ
09-02-2565 ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3626 จบ สปจ.จันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-2565 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ ของ สปจ.จันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-02-2565 ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ของ สปจ.จันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-02-2565 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ของ สปจ.จันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-2565 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›