ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
21-12-2565 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-12-2565 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมสลับยาง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3626 จันทบุรี
  จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และสลับยางรถยนต์ ทะเบียน นข 3629 จันทบุรี ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว .pdf
23-11-2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-11-2565 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-11-2565 ซื้อกล่องกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-11-2565 จ้างซ่อมแอร์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 3756 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-11-2565 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-10-2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-10-2565 จ้างทำตรายาง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-2565 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-2565 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-09-2565 จ้างเปลี่ยนหม้อน้ำรถยนต์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว
14-09-2565 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว
30-08-2565 จ้างทำป้ายไวนิล สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว
09-08-2565 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 7460 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-07-2565 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมสลับยาง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3629 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-06-2565 ซื้อกล่องกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-06-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-06-2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›