ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
15-09-2566 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมบำรุงรักษาตามระยะทาง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 7460 จันทบุรี ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว
01-09-2566 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมบำรุงรักษาตามระยะทาง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3626 จันทบุรี ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว
28-08-2566 จ้างซ่อมตู้เย็น ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-07-2566 จัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3626 จันทบุรี ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-07-2566 จ้างทำป้ายไวนิล และแผ่นป้ายสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-06-2566 จัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยน รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3626 จันทบุรี ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-06-2566 ซื้อวัสดุช่างและไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-06-2566 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-06-2566 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-05-2566 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
25-05-2566 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-05-2566 จัดซื้อใบปัดน้ำฝน คู่หน้า ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-05-2566 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2566 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-05-2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-05-2566 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษาตามระยะทาง กท 162 จบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-05-2566 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมเปลี่ยน นข 4250 จบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-05-2566 จ้างเปลี่ยนสายพานรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข3626 จันทบุรี ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  จ้างเปลี่ยนสายพานรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข3626 จันทบุรี.pdf
04-04-2566 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-03-2566 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›