ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
19-09-2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-2565 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-09-2565 จ้างเปลี่ยนหม้อน้ำรถยนต์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว
14-09-2565 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว
14-09-2565 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 60-70 ปี ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-08-2565 จ้างทำป้ายไวนิล สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว
09-08-2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2565 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 7460 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-07-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-07-2565 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลาการของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-07-2565 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมสลับยาง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3629 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-06-2565 ซื้อกล่องกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-06-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-06-2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-06-2565 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมฯ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างฯ (e-payment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-06-2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างฯ (e-payment) ปี 2565
06-06-2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-06-2565 จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-06-2565 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ นข 3626 จบ สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›