วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นางสุมิตรา เกตุฉาย ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ สาขาสอยดาว

02 มีนาคม 2564