วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับ คลิินิกทันตกรรมสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

02 มีนาคม 2564