วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว ออกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประกันสังคมทั่วไทย ณ ศาลาวัดคลองขนุน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

02 มีนาคม 2564