วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว ออกประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ โรงพยาบาลสอยดาว และ โรงพยาบาลไข้หวัดใหญ่

02 มีนาคม 2564