วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว ออกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประกันสังคมทั่วไทย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านกระทิงทอง ม.4 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

02 มีนาคม 2564