ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวแววตา แก้วเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญาร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางอมรเพ็ญ คนมีเก่า นักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม ในรายการเคียงข้างสร้างฝันกับประกันสังคม
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ สปจ.จันทบุรี
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ฯ สปจ. ให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม ในรายการเคียงข้างสร้างฝันกับประกันสังคมฯ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เดินทางมาเยี่ยมเยียนฯ สปจ.จันทบุรีฯ
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เรืออากาศเอกหญิงศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม สปส. เดินทางมาเยี่ยมเยียนฯ สปจ.จันทบุรีฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว ออกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประกันสังคมทั่วไทย ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองมะค่า ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว ออกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประกันสังคมทั่วไทย ณ ศาลาวัดคลองขนุน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว ออกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประกันสังคมทั่วไทย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านกระทิงทอง ม.4 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับ คลิินิกทันตกรรมสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นางสุมิตรา เกตุฉาย ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ สาขาสอยดาว
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว ออกประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ โรงพยาบาลสอยดาว และ โรงพยาบาลไข้หวัดใหญ่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สปส.จันทบุรี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับ คลินิกทันกรรม บ้าน ฟ.ฟัน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สปส.จันทบุรี และสาขาสอยดาว ร่วมต้อนรับ นางสุมิตรา เกตุฉาย ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สปส.จันทบุรี และ สาขาสอยดาว ร่วมกับ รพ.พระปกเกล้า จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ รพ.พระปกเกล้า
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ลงนามบันทึกร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์ กับ คลินิกทันตกรรม ทันตแพทย์ประสิทธิ์
 1 2 >