วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนัฏยา โพธิ์สิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้จนท.งานม.40 ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit และประชาสัมพันธ์ประกันสังคมม.40 ณ วัดตาลนาแซง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

26 พฤศจิกายน 2564