เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ทุพพลภาพจังหวัดกระบี่

26 พฤศจิกายน 2564