นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ทุพพลภาพจังหวัดกระบี่

26 พฤศจิกายน 2564