วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมาตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สืบสาน ต่อยอด

24 พฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมาตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สืบสาน ต่อยอด "MOL ฟื้นฟู พลิกโฉม ตลาดแรงงานไทย"