วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจการราชกรมสำนักงานงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33

24 พฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจการราชกรมสำนักงานงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33