รู้ไหมว่า❓ เงินประกันสังคมที่จ่ายกันอยู่ทุก ๆ เดือน ส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้ออมยามเกษียณด้วยนะ

24 พฤศจิกายน 2564

รู้ไหมว่า❓ เงินประกันสังคมที่จ่ายกันอยู่ทุก ๆ เดือน 
ส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้ออมยามเกษียณด้วยนะ