ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
​ประกันสังคม เพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กับธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ ฟรีค่าธรรมเนียม
ลดอัตราเงินสมทบ 2.5% งวดเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2564
แจ้งอัตราเงินสมทบประจำปีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองทุนเงินทดแทน (e-rate)
หลังเกษียณผู้ประกันตนจะได้รับเงินกรณีชราภาพจากประกันสังคมเท่าไหร่ สามารถตรวจสอบเงินบำนาญชราภาพเบื้องต้นได้จากตารางคำนวณนี้เลย
รับเรื่องทบทวนสิทธิเยียวยา ม.40
ประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดให้บริการและอํานวยความสะดวกประชาชนที่มาติดต่องานประกันสังคม
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการตอบแทนการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม
ข่าว The Bangkok Insight
ข่าวคมชัดลึก
ข่าวไทยรัฐออนไลน์
โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกสู่สถานประกอบการ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ