สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท แนะนำสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ และมอบพวงหรีด กรณีผู้รับบำเหน็จชราภาพของสำนักงานประกันสังคมเสียชีวิต

14 มกราคม 2565