ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
การส่งหนังสือติดตามนายจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด
ลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 60 ต่ออีก 6 เดือน ก.พ. ถึง ก.ค. 65
การขึ้นทะเบียนว่างงานรูปแบบใหม่แบบ new normal
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท ร่วมงานวันรวมน้ำใจ ให้กาชาด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท ลงพี้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท แนะนำสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ และมอบพวงหรีด กรณีผู้รับบำเหน็จชราภาพของสำนักงานประกันสังคมเสียชีวิต
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1
การประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
สวัสดีปีใหม่ 2565
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท ออกตรวจเยี่ยมมอบน้ำดื่ม ขนม และอาหาร ให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ. 2565
ประกันสังคมจังหวัดชัยนาทรับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ประชุมกรม ครั้งที่ 8/2564
ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลประจำเดือนธันวาคม 2564
มอบของเยี่ยมผู้ประกันตนมาตรา 33 ประจำปี 2564
การประชุมบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน
 1 2 3 >