งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565

11 กรกฏาคม 2565