ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
18-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-11-2565 - 25-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
28-11-2565 - 28-11-2565
( 08:30 - 15:30 )
29-11-2565
17-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี 2566 (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-11-2565 - 24-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
25-11-2565 - 25-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
28-11-2565
29-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-12-2564 - 07-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
08-12-2564 - 08-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
09-12-2564
21-06-2564 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-06-2564 - 28-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-06-2564 - 29-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
30-06-2564
24-05-2564 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-05-2564 - 01-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
02-06-2564 - 02-06-2564
( - 00:00 )
04-06-2564
19-04-2564 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-04-2564 - 26-04-2564
( 08:30 - 16:30 )
27-04-2564 - 27-04-2564
( 08:30 - 16:30 )
28-04-2564