ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
18-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-11-2565 - 25-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
28-11-2565 - 28-11-2565
( 08:30 - 15:30 )
29-11-2565
17-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี 2566 (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-11-2565 - 24-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
25-11-2565 - 25-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
28-11-2565
29-11-2564 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-12-2564 - 07-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
08-12-2564 - 08-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
09-12-2564