ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
21-06-2564 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-06-2564 - 28-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
29-06-2564 - 29-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
30-06-2564
24-05-2564 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-05-2564 - 01-06-2564
( 08:30 - 16:30 )
02-06-2564 - 02-06-2564
( - 00:00 )
04-06-2564
19-04-2564 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-04-2564 - 26-04-2564
( 08:30 - 16:30 )
27-04-2564 - 27-04-2564
( 08:30 - 16:30 )
28-04-2564
16-12-2563 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-12-2563 - 23-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
24-12-2563 - 24-12-2563
( 08:30 - 16:30 )
25-12-2563