ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
20-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ร้อยสาย จำนวน 3 จุด ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ จำนวน 4 ป้าย ติดตั้งบริเวณห้องน้ำบริการผู้มาติดต่องานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อมของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และเป็นอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ประจำปี ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโรเนียวดิจิตอลเพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อมของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ประจำปี ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ประจำปี ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโรเนียวดิจิตอลเพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม และเป็นอาคารเก็บเอกสาร ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง และอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-11-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-11-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษความร้อน (Thermal Paper) สำหรับเครื่องกดบัตรคิวของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›