ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
07-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ รายการใบปลิว ผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (สมายด์คอนเนอร์) ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง ภายในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 840 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-11-2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2563 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 839 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 5403 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-11-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
‹ First  < 19 20 21 22 23 >  Last ›