ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
14-01-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-01-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันหมอชนะ จำนวน 1 ป้าย ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-01-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย ของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-01-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้าง จำนวน 3 ป้าย ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 หลัง บริเวณสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 5403 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโรเนียวดิจิตอลเพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโรเนียวดิจิตอลเพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
‹ First  < 18 19 20 21 22 >  Last ›