ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
14-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ประจำปี 2566 จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสวิทซ์ฉุกเฉินและไซเรนพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายสำหรับผู้พิการ บริเวณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กบ 9063 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้ากันเปื้อน เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ประจำปี 2566 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของเยี่ยม ตามโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) ประจำปี 2566 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 6462 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการอ่างล้างจานอลูมิเนียม ชนิด 1 หลุม จำนวน 1 อ่าง ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ประจำปี 2566 จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ประจำปี 2566 จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำหรับดำเนินโครงการให้ความรู้ ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว ประจำปี 2566 ของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 60 - 70 ปี ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 4899 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 >  Last ›