ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
19-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กบ 9063 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กบ 9057 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 5403 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสำหรับการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ “ครบรอบ 33 ปี” สำนักงานประกันสังคม จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำหรับดำเนินโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2566 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 6426 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 4899 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสำหรับการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ “ครบรอบ 33 ปี” สำนักงานประกันสังคม จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสำหรับการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ “ครบรอบ 33 ปี” สำนักงานประกันสังคม จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสำหรับการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ “ครบรอบ 33 ปี” สำนักงานประกันสังคม จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสำหรับการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ “ครบรอบ 33 ปี” สำนักงานประกันสังคม จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสำหรับการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ “ครบรอบ 33 ปี” สำนักงานประกันสังคม จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน รายการเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สปส.ฉช.พค. 01-31-003-61/3 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับดำเนินโครงการให้ความรู้ ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว ประจำปี 2566 ของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำหรับดำเนินโครงการให้ความรู้ ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว ประจำปี 2566 ของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-06-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 5403 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-06-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 >  Last ›