ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
29-11-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-11-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-11-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 60 - 70 ปี ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพนมสารคาม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายนางอารีย์วรรณ วนิชธัญญาทรัพย์
24-11-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 840 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-11-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 60 - 70 ปี ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-10-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน รายการเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สปส.ฉช.บก. 01-31-001-65/3 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-10-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสารั้วคอนกรีตของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-10-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 6417 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-10-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเต้ารับสายแลน (LAN Cable) จำนวน 3 จุด ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-10-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-10-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊อกน้ำ (สำหรับอ่างล้างมือ) จำนวน 2 อัน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-10-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน จำนวน 1 ป้าย ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-10-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สปส.ฉช. 01-31-001-58/3 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-10-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-10-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-10-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-10-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 6462 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 5404 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›