ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
21-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ Factory Sandbox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๘ เครื่อง ภายในอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ สปส.ฉช. 01-25-001-56/3 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน รายการเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท หมายเลขครุภัณฑ์ สปส.ฉช.บก.13-12-005-57/2 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน รายการเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สปส.ฉช.บก. 01-31-002-63/3 ของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓0 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และกระดาษไข สำหรับเครื่องโรเนียวดิจิตอลเพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 840 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ ขนาด 3 x 3 เมตร จำนวน 2 หลัง ติดตั้งบริเวณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำฉากกั้นอะคริลิค จำนวน 1 จุด เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-08-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ ขนาด 5 x 12 เมตร จำนวน 1 หลัง ติดตั้งบริเวณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-08-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๕๔๐4 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-08-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›