ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
22-09-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาล หรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) ประจำปี ๒๕๖5 ของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 4899 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-09-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน รายการครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-09-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 839 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-09-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 5724 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-09-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 5404 ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ในงานราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม จำนวน 1 ป้าย ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม จำนวน 2 ป้าย ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคม จำนวน 1 ป้าย ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน จำนวน 1 ป้าย ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท หมายเลขครุภัณฑ์ สปส.ฉช.บก. 13-12-004-57/2 ของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้ายไฟ จำนวน 1 ป้าย ของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สปส.ฉช. 01-31-009-58/3 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-08-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับดำเนินโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2565 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›