ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60-70 ปี เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

26 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60-70 ปี เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ประจำปี 2565