ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (ระดับชั้นต้น)

16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (ระดับชั้นต้น) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ