ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (ระดับชั้นต้น)

08 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (ระดับชั้นต้น) โดยกำหนดการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 35/3 หมู่ 1 ถ.รังสิต - ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี