ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (ระดับต้น)

01 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (ระดับต้น) ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๒ อาคาร ๒ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ในวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ในเวลาราชการ