ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

14 ธันวาคม 2560

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างอิเลคทรอนิกส์)

ตำแหน่งครูฝึกฝีีมือแรงงาน (ด้านอาหารและโภชนาการ)

ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล