แจ้งการมารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเพิ่มเติม

26 มกราคม 2561

ด้วยสำนักงานประกันสังคม ได้มีหนังสือให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ มารายงานตัวเพิ่มเติม ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม