แจ้งการมารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเพิ่มเติม

10 พฤศจิกายน 2560

ด้วยสำนักงานประกันสังคม ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ มารายงานตัวเพิ่ม ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล