งาน “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ 2565” จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15 มกราคม 2565