ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่แสดงความเสียใจและมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้เสียชีวิต
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่แสดงความเสียใจและมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้เสียชีวิต
ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่แสดงความเสียใจและมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้เสียชีวิต
ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Self Service)
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566 20 ธ.ค. 2565
สำนักงานประกันสังคมออกเยี่ยมผู้ประกันตนที่ป่วยในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565