ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมสมชาย แวงน้อย
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ