ผู้บริหารประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ

01 กุมภาพันธ์ 2566

นางภัททิรา ครุฑกุล

ประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ

                                                                                   โทรศัพท์ : 090-1972760

                                                                                Gmail: phattira.k@sso.go.th


นายอนุรักษ์ ไทยทอง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

                                                                                     โทรศัพท์: 082-3018700

                                                                              Gmail: anurak.duke@gmail.com