ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและแจ้งเรื่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น

17 มีนาคม 2564

     ผู้ติดต่อใช้บริการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬสามารถแสดงความคิดเห็นและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ช่องทางหน้าเว็บไซต์หลักสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ หรือFacebookสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ