รับสมัครบุคลากร

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วัน เวลา สถานที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ ๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประกันสังคม 2
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ ๑
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ระดับ ๒
เพิ่มเติม ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบ
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ 1 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)